Menjadi Muslim Sejati, Berikut ini 5 Rukun Islam yang Harus Dijalankan

Siti Mahmudah - Rukun Islam Salat Puasa Zakat Haji 07/11/2023
Ilustrasi (Gambar oleh Mohamed Hassan dari Pixabay)
Ilustrasi (Gambar oleh Mohamed Hassan dari Pixabay)

Oase.id - Setiap muslim wajib mengetahui Rukun Islam. Karena, dengan mengetahui dan mengerjakan rukun Islam, maka sudah dipastikan menjadi seorang muslim yang taat. Karena, didalamnya terdapat perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, seperti contohnya perintah mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat.  

Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:

“Dan dirikanlah salat, dan keluarkan zakat dan tunduklah rukuk bersama orang-orang yang yang rukuk”.

Selain daripada memerintahkan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh umat muslim yang disebut dengan rukun Islam. 

Tujuan daripada mengetahui dan memperlajari tentang rukun islam adalah mengetahui dan memahami sebagai pondasi keislamanan seseorang dan dijalankan sebagai ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya.

Rukun Islam adalah asas agama dimana Islam dibangun dan berdiri di atasnya. Barangsiapa yang mengerjakan lima rukun Islam maka telah sempurna keislamanya seperti rumah, telah sempurnalah semua bangunan dan pilar-pilarnya. 

Berikut ini Oase.id meringkas 5 rukun islam, yakni sebagai berikut:

1. Membaca dua kalimat syahadat

“Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah”. 

Artinya: “Aku bersaksi tidak ada tuhan kecuali allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Sebagai seorang muslim harus meyakini dan percaya bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah yang wajib disembah dan Nabi Muhammad ﷺ adalah utusan Allah Swt.

2. Mendirikan salat

Sebagai seorang muslim, maka wajib mengerjakan salat lima waktu yakni, Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya.

Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun.  Karena salat satu-satunya ibadah yang Allah Swt perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad ﷺ pada saat beliau melaksanakan Isra’ dan Mi’raj.

3. Mengeluarkan zakat

Zakat merupakan sebuah bentuk kepedulian antar sesama umat muslim yang dikeluarkan bagi mereka yang mampu untuk meringankan beban dengan memberikan sebagian harta seperti beras dengan jumlah 2,5 kg yang kemudian disebut dengan zakat fitrah. Zakat tersebut dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idulfitri.

4. Puasa Ramadan

Wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf (orang yang sudah cakap hukum) atau sudah baligh untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan.

5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu

Menunaikan ibadah haji diperuntukan bagi mereka yang mampu. Dalam artian mampu baik secara finansial maupun fisik. Karena, ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kemampuan dari segi finansial yang mampu dan fisik yang kuat.

Demikianlah 5 rukun Islam yang wajib diketahui dan dijalankan bagi setiap umat muslim. Wallahu ‘alam bisshowab.

Sumber: Disarikan dari keterangan Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair Al hadhrami.


(ACF)
Posted by Achmad Firdaus